Ուսուցչի կամավոր ատեստացիայի քննության ուղեցույցներ

Շտեմարանում տեղադրվել են Ուսուցչի կամավոր ատեստացիայի քննության ուղեցույցները.

  • Հայոց լեզու
  • Մաթեմատիկա
  • Քիմիա
  • Ֆիզիկա
  • Աշխարհագրություն
  • Հայոց պատմություն

https://lib.armedu.am/resource/49819