Ստեղծվել է նոր բաժին՝ «Դասագրքեր 2019-2020»

 

Կայքի նոր՝ «Դասագրքեր 2019-2020» կատեգորիայում ըստ բաժինների (հիմնական, ավագ) տեղադրվել են գործող դասագրքերի էլեկտրոնային (.pdf) տարբերակները։

Նոր 181 պաշարները կայքի բոլորի այցելուների համար ազատ են՝ բեռնելու, տպելու, պատճենելու համար։

Դասագրքերը տրամադրել է Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը։