«Կրթություն» շաբաթաթերթի 2021թ․ առաջին համարը

«Կրթություն» շաբաթաթերթի հերթական համարի (13․01․2021․ թիվ 01) էլեկտրոնային տարբերակը տեղադրված է ԿՏԱԿ-ի կայքում (http://ktak.am/index.php/am/news/view/223)։ 

«Կրթություն» շաբաթաթերթի 2021թ․ առաջին համարը