06/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ Երևանի Վ․ Վարդևանյանի անվան հ․173 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ հ173դպրոց

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Երևանի Վ.Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց


Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ավարտական հետազոտական աշխատանքներ (ռուսաց լեզու)

06/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ Երևանի Վ․ Վարդևանյանի անվան հ․173 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ հ173դպրոց

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Երևանի Վ.Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց


Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ավարտական հետազոտական աշխատանքներ (Մաթեմատիկա)

06/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ Երևանի Վ․ Վարդևանյանի անվան հ․173 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ հ173դպրոց

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Երևանի Վ.Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց


Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ավարտական հետազոտական աշխատանքներ (պատմություն)

06/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ Երևանի Վ․ Վարդևանյանի անվան հ․173 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ հ173դպրոց

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Երևանի Վ.Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց


Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ավարտական հետազոտական աշխատանքներ (դասվար)