01/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ
Տեղադրող՝ Աննա Հայրապետյան

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան


Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ(ՆԶՊ)

01/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ
Տեղադրող՝ Աննա Հայրապետյան

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ(Հայոց լեզու)

01/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ
Տեղադրող՝ Աննա Հայրապետյան

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ(Ֆիզկուլտուրա)

01/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ
Տեղադրող՝ Աննա Հայրապետյան

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան


Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ(Ռուսաց լեզու)

01/12/2021

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ

Հեղինակ՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ
Տեղադրող՝ Աննա Հայրապետյան

Ուսուցիչների հետազոտական աշխատանքներ > Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների ավարտական հետազոտական աշխատանքներ(Տարրական ուսուցման մեթոդիկա)