06/05/2022

ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի ապրիլ ամսվա հաշվառման մատյան

Հեղինակ՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի ապրիլ ամսվա հաշվառման մատյան

20/04/2022

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԱՃԱՃԿՈՒՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

Հեղինակ՝ Կաճաճկուտի հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Կաճաճկուտի հիմնական դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

Տօրենի, մ/մ նախագահների, դասվար- դասղեկների,գրադարանավարի 2021-2022ուսումնական տարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքերի տարեկան աշխատանքային պլաններ

06/04/2022

ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի մարտ ամսվա հաշվառման մատյան

Հեղինակ՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ


ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի մարտ ամսվա հաշվառման մատյան