03/05/2022

«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի Մ. Խոստեղյանի անվան N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեղինակ՝ «Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի Մ. Խոստեղյանի անվան N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ Սարուխան 2

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ, Դպրոցի թղթապանակ


Հաշվետվություններ

09/03/2022

Լանջաղբյուր գյուղի Վ.Ադամյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Ա.ՆՀլաբանդյան, Շ.Սհոյան
Տեղադրող՝ Ամիրյան Սյուզաննա

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Գեղարքունիքի մարզ

Ռուսաց լեզվի թեմատիկ պլաններ 2-12-րդ դասարաններ