12/05/2022

արձանագրություն

Հեղինակ՝ Աննա Պողոսյան
Տեղադրող՝ Սարդարապատի միջն. դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Արմավիրի մարզ

Պատմաշխարհագրական մ/մ արձանագրություն

06/05/2022

ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի ապրիլ ամսվա հաշվառման մատյան

Հեղինակ՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Լոռու մարզ

ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի ապրիլ ամսվա հաշվառման մատյան

04/05/2022

Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձորի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Ս.Եգորյան
Տեղադրող՝ ruzik.66

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Կոտայքի մարզ


Ուսուցիչների ապրիլ ամսվա բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի մասին