18/05/2021

Ուսուցչի կամավոր ատեստացիայի քննության ուղեցույցներ

Հեղինակ՝ ԳԹԿ
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան

Մեթոդական նյութեր > Ուղեցույցներ > Ուսուցչի կամավոր ատեստացիայի ուղեցույցներ


Հայոց լեզու

Մաթեմատիկա

Քիմիա

Ֆիզիկա

Աշխարհագրություն

Հայոց պատմություն