22/10/2021

ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան

Հեղինակ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ «Գյումրու № 28 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022, Դպրոցի թղթապանակ > Շիրակ > Գյումրու հ․28 հիմն․ դպրոց


ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան

22/10/2021

ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2021-2022 ուստարվա ուսումնական աշխատանքների տարեկան պլան

Հեղինակ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ «Գյումրու № 28 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Շիրակի մարզ, Դպրոցի թղթապանակ > Շիրակ > Գյումրու հ․28 հիմն․ դպրոց


ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2021-2022 ուստարվա ուսումնական աշխատանքների տարեկան պլան

07/10/2021

ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մեթոդական միավորումների 2021-2022 ուստարվա աշխատանքային տարեկան պլաններ

Հեղինակ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու №28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Տեղադրող՝ «Գյումրու № 28 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2021-2022 > Շիրակի մարզ, Դպրոցի թղթապանակ > Շիրակ > Գյումրու հ․28 հիմն․ դպրոց


1.Հայոց լ., գրակ. և պատմության մեթոդական միավորում 2.Մաթեմատիկայի մեթոդական միավորում 3.Օտար լեզուների և ընդհանուր զարգացման…