01/03/2022

Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

Հեղինակ՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Լոռու մարզ, Մեթոդական նյութեր > Հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, արձանագրություններ


ՈՒսուցիչների բաց թողած և փոխարինած դասաժամերի հաշվառման մատյան