23/04/2020

Կենսաբանություն 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Է.Ս. Գևորգյան Ֆ.Դ. Դանիելյան Ա. Հ. Եսայան Գ.Գ. Սևոյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Աստղիկ 2018

22/04/2020

Քիմիա 11-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Լ.Սահակյան Ա. Խաչատրյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2017

22/04/2020

Համաշխարհային պատմություն 10-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ա. Քոսյան Ե.Գրեկյան Գ. Հարությունյան Վ.Ղլեչյան Ռ. Սաֆարյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Զանգակ 2017

20/04/2020

Ինֆորմատիկա 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ս.Ս. Ավետիսյան Ս.Վ. Դանիելյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


Տիգրան Մեծ 2018

20/04/2020

Ռուսաց լեզու 12-րդ դասարան

Հեղինակ՝ Ն.Ա. Բայբուրթյան Ի.Կ. Մանուչարյան Ի.Մ. Տեր- Օհանջանյան Ա.Ա. Չիտչյան
Տեղադրող՝ Լ. Մանուկյան


ՄանՄար 2018