27/02/2022

ՌՆԹ

Հեղինակ՝ Անժելա Կարապետյան
Տեղադրող՝ Անժելա Կարապետյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Քիմիա, Կենսաբանություն, Լրացուցիչ նյութեր


Տեսադասում ներկայացված է ռիբոնուկլեինաթթուների կառուցվածքն ու կատարած գործառույթները

07/02/2022

ԴՆԹ /2 մաս/

Հեղինակ՝ Անժելա Կարապետյան
Տեղադրող՝ Անժելա Կարապետյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Քիմիա, Կենսաբանություն, Լրացուցիչ նյութեր > Այլ


Տեսադասում ներկայացված է ԴՆԹ-ի հատկությունները։ Բացատրվում է դենատուրացիան, տրանսկրիպցիան և ռեպլիկացիան

07/02/2022

ԴՆԹ / 1 մաս /

Հեղինակ՝ Անժելա Կարապետյան
Տեղադրող՝ Անժելա Կարապետյան

Մեթոդական նյութեր > Այլ նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Քիմիա, Կենսաբանություն, Լրացուցիչ նյութեր > Այլ


Տեսադասում նկարագրված է ԴՆԹ-ի կառուցվածքն ու նուկլետոիդների քիմիական կազմությունը։

11/10/2021

Զարգացման ծրագիր

Հեղինակ՝ Թելունց Վարդիթեր
Տեղադրող՝ Վարդիթեր Թելունց

Լրացուցիչ նյութեր

Պ.Սևակի անվան հ.123 հիմնական դպրոցի զարգացման ծրագիր