11/03/2015

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Անցողիկ միավոր բոլոր դասարաններում - 20 միավոր և ավելի:

10/03/2015

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Անցողիկ միավոր - 4 միավոր և ավելի:

09/03/2015

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Նախնական զինվորական պատրաստություն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ մասնակիցների ցուցակներն ըստ…

07/03/2015

ՔԻՄԻԱ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


ՔԻՄԻԱ, Հանրապետական փուլ /մասնակիցների ցուցակները/

Անցողիկ 9, 10-րդ դասարաններ -7 միավոր և ավելի: