27/11/2014

Համաշխարհային պատմություն 9

Հեղինակ՝ Ն.Հովհաննիսյան, Ա.Ղուկասյան, Հ.Ալեքսանյան
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Էդիթ Պրինտ» 2014

24/11/2014

Կենսաբանություն 9

Հեղինակ՝ Տ.Վ. Թանգամյան, Ջ.Ա.Սաֆարյան
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Երևան «Զանգակ» 2014

24/11/2014

Գերմաներեն 7

Հեղինակ՝ Ի.Լ.Բիմ
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար: Երևան «Անտարես» 2014

24/11/2014

Բնագիտություն 6

Հեղինակ՝ Գ.Պետրոսյան, Լ.Գրիգորյան, Ա.Կարապետյան, Վ.Ավագյան, Գ.Ալեքսանյան
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար: Երևան «Զանգակ» 2014

24/11/2014

Հայոց եկեղեցու պատմություն 5

Հեղինակ՝ Ա.Ղուկասյան, Պ.Հովհաննիսյան, Վ.Ղանդիլյան, Վ.Պարսամյան, Ա.Գյուլբուդաղյան
Տեղադրող՝ Sona

Դասագրքեր


Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար: Երևան «Տիգրան Մեծ» 2014