03/05/2013

Հայոց պատմություն. Հնագույն և հին շրջան 6

Հեղինակ՝ Վլ.Բարխուդարյան, Բ.Հարությունյան, Գ.Սարգսյան, Հ.Ավետիսյան, Ա.Մովսիսյան, Պ.Հովհաննիսյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


«ՄԱՆՄԱՐ», 2012թ.

03/05/2013

Հայոց պատմություն. Նոր շրջան 8

Հեղինակ՝ Պ.Չոբանյան, Վ.Բարխուդարյան, Ա.Խառատյան, Է.Կոստանդյան, Ռ.Գասպարյան Դ.Մուրադյան, Ռ.Սահակյան, Ա.Հակոբյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


ՄԱՆՄԱՐ, 2012թ.

03/05/2013

Աշխարհագրություն 7

Հեղինակ՝ Ռ.մարգարյան, Մ.Մանասյան, Գ.Հովհաննիսյան, Ա.Հովսեփյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Դասագրքեր


Հասարակական աշխարհագրություն«ՄԱՆՄԱՐ» հրատարակչություն 

18/12/2012

Ինֆորմատիկա 7

Հեղինակ՝ Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան
Տեղադրող՝ Մ.Ավետիսյան

Դասագրքեր


Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից

«Տիգրան Մեծ», 2012

18/12/2012

Ինֆորմատիկա 6

Հեղինակ՝ Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան
Տեղադրող՝ Մ.Ավետիսյան

Դասագրքեր


Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից

«Տիգրան Մեծ», 2011