21/01/2022

,Աշխարհագրություն,, առարկայի թեմատիկ պլան

Հեղինակ՝ Նարինե Ալբերտի Գալստյան
Տեղադրող՝ Նարինե Ալբերտի Գալստյան

Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Ուսումնական նյութեր > Աշխարհագրություն


''Աշխարհագրություն'' առարկայի թեմատիկ պլան, 2-րդ կիսամյակ, շաբաթական 5 դասաժամ:

06/01/2022

Մաթեմատիկա 6 Ուսումնական նյութի թեմատիկ պլանավորում ըստ դասերի (ընդամենը 34 շաբաթ՝170 ժամ)

Հեղինակ՝ Ջուլետա Վարդանյան,Երևանի Պ.Սևակի անվան հ.123 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Ջուլետա Վարդանյան

Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր


6-րդ դասարանի մաթեմատիկայի թեմատիկ պլան: Նախատեսված է 2021-2022 ուստարվա ուսուցումը 1-ին կիսամյակում ՝ շաբաթական…

05/01/2022

Հանրահաշիվ 8 Ուսումնական նյութի թեմատիկ պլանավորում ըստ դասերի (ընդամենը`34 շաբաթ,1-ին կիսամյակ՝շաբաթական 3 ժամ,2-րդ կիսամյակ ՝շաբաթական 4 ժամ, ընդամենը 122 ժամ)

Հեղինակ՝ Ջուլետա Վարդանյան,Երևանի Պ.Սևակի անվան հ.123 հիմնական դպրոց
Տեղադրող՝ Ջուլետա Վարդանյան

Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր


8-րդ դասարանի հանրահաշվի թեմատիկ պլան: Նախատեսված է 2021-2022 ուստարվա ուսուցումը 1-ին կիսամյակում ՝ շաբաթական…