20/01/2022

Ինտեգրված ուսուցում

Հեղինակ՝ Կամարիսի Ա.Սիմոնյանի անվան միջն. դպրոց Կ.Մարգարյան
Տեղադրող՝ Կարինե Մարգարյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու, Մաթեմատիկա, Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ

13/01/2022

Ուսումնական նյութ՝ Հնաբանություններ

Հեղինակ՝ ԵՊԲՀ «Հերացի» ա/դ
Տեղադրող՝ Անահիտ Զոհրաբյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու


Ուսումնական նյութը նախատեսում է «շրջված դասարան» մեթոդով «Հնաբանություններ» թեմայի ուսուցման համար։

13/01/2022

«Շրջված դասարան» մեթոդի կիրառմամբ ուսումնական նյութեր

Հեղինակ՝ ԵՊԲՀ «Հերացի» ա/դ
Տեղադրող՝ Անահիտ Զոհրաբյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու


Ներկայացված նյութը պարունակում է 10-րդ դասարանում «շրջված դասարան» մեթոդով կազմված հայոց լեզվի դասաշար։

30/09/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Էմմա Իսրայելյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու, Գրականություն

Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ

19/04/2021

Ի ձայնավորի հնչյունափոխությունը

Հեղինակ՝ Արուս Սահակյան. Դսեղի Հ.Թումանյանի անվան միջն. դպրոց
Տեղադրող՝ Արուս Սահակյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու